Akkukäyttöiset Torqeedo-perämoottorit

Torqeedo – tulevaisuuden teknologiaa
Torqeedo on ympäristölle ja käyttäjälle turvallinen markkinoiden tehokkain sähköperämoottori. Äänettömässä, päästöttömässä ja taloudellisessa Torqeedossa on reilusti enemmän potkurivoimaa ja sen akkujen toiminta-aika on 6–8 kertaa pidempi kuin kuin tavanomaisessa sähköperämoottorissa.

Ympäristöä ja käyttömukavuutta silmällä pitäen
Torqeedon sähköperämoottoreiden suunnittelussa on keskitytty parantamaan vedessä liikkumisen hyötysuhdetta ja käytettävään energialähteeseen. 

Torqeedon sydän - voimakas ja vääntävä sähkömoottori
Torqeedon moottori asettaa uudet standardit väännölle ja teholle suhteessa moottorin kokoon ja painoon. Esimerkiksi Torqeedo Travel 1003:n nyrkinkokoinen moottori tuottaa vastaavan potkuritehon kuin 2 hevosvoiman polttomoottori. Sähkömoottorin vääntö ja sen mahdollistama suuren työntövoiman potkuri ovat Torqeedo-suorituskyvyn ydin.

Moottoreiden erinomainen propulsio-teknologia
Torqeedo-moottorit valmistetaan korkealaatuisista ja kalliista raaka-aineista, jotta uuden teknologian mahdollistavat hyödyt voidaan viedä käytäntöön.

Torqeedon moottorissa käytetään harvinaisia maamagneetteja, jotka mahdollistavat jopa 24 kertaa suuremman väännön kuin perinteiset potkurimoottorit, joissa on käytetty hexaferriittipinnoitetta. Planeettavaihteistolla toteutetuissa malleissa on maksimoitu moottorin pieni koko ja keveys. Välityssuhteen ja sähkömoottorin väännön myötä mahdollistuu suuren halkaisijan ja hyötysuhteen potkureiden käyttö. 1000 wattia tuottavassa Torqeedo-moottorissa voidaan käyttää potkuria, jonka pyörittämiseen tarvitaan 20-hevosvoimaista polttomoottoria. Polttomoottoritekniikalla toteutettuna Torqeedon työntövoimaan pääseminen vaatii selvästi enemmän kilowatteja.

Turvallisuus ennen kaikkea 
Kaikki Torqeedo-moottorit ovat lähes huoltovapaita. Pääasiallinen ”huoltotoimenpide” Suomen olosuhteissa onkin akkujen  lataustilasta huolehtiminen –etenkin talvisäilytyksen aikana. Moottoreissa on myös monia turvallisuustoimintoja, jotka esimerkiksi estävät sekä moottorin ylikuumenemisen että mekaanisen ylikuormituksen.

Suojamekanismia potkurin jumittuessa 
Mikäli potkuri jumiutuu jostain syystä (esim. vieras esine), moottori sammuu automaattisesti. Kun potkuri on vapautettu, voidaan moottori käynnistää normaalisti ”nolla”-asennossa.

Suojamekanismi äkillisessä moottorin suunnanmuutoksessa
Mikäli moottorin ”kaasukahva” käännetään äkillisesti täydessä vauhdissa peruutusvaihteelle, Torqeedon automatiikka hidastaa automaattisesti prosessia, sillä äkilliset suunnanmuutokset aiheuttavat suuria veneen perälautaan ja moottorin vaihteistoon kohdistuvia voimia. Suojamekanismi estää moottorin ja veneen rikkoutumisen sekä takaa nopean reagoinnin vaaratilanteessa.

Automatiikka akun kapasiteetin laskiessa
Torqeedo-moottoreiden automatiikka tunnistaa akun pienentyneen kapasiteetin ja ilmoittaa tästä merkkiäänellä. Järjestelmä optimoi veneen jäljellä olevan toimintasäteen.

Ylikuumenemisen suojamekanismi
Huoletonta veneilyä! Mikäli moottori jostain syystä kuumenee, integroitu termostaatti säätää automaattisesti virrankulutuksen turvalliselle tasolle.